Ekologia

Program regionalny

pomoc
Firma "EKOLOGIA II Sp. z o.o." Spółka Komandytowa realizuje projekt
inwestycyjny w ramach Działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego