Ekologia

Kontakt

ekologia
ekologia

Adres firmy

Ekologia sp.z o.o.sp.komandytowa
ul.Ciepłownicza 8a
35-959 Rzeszów
NIP:813-10-04-184
REGON:690298172

Siedziba firmy

Ekologia sp.z o.o.sp.komandytowa
36-047 Niechobrz 976
NIP:813-10-04-184
REGON:690298172
KRS:0000322181
Wysokość kapitału zakładowego: 952000,00 zł
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000

Właściciel firmy: Prezes Paweł Król
Kierownik firmy: Józef Rak tel. 0-514-508-991

Telefony kontaktowe

0-17-853-47-43
0-17-853-42-29
0-17-871-26-44

Internet

e-mail: ekologia.sp.zoo@wp.pl
Strona www.ekologia.rzeszow.pl